Over ons

Over ons

Huisvesting, voeding en kleding zijn de primaire levensbehoeften van de mens. Onze kledingbank wil inwoners van regio Noord Holland Noord, die op geen andere wijze kunnen worden geholpen, in één van deze behoeften voorzien.

BELEID EN ORGANISATIE.

Kledingbank Noord Holland Noord wil zo veel mogelijk inwoners van Noord Holland Noord die in financiële moeilijkheden verkeren ondersteuning bieden door belangeloos kleding en schoeisel en aanverwante goederen te verstrekken. Kledingbank Noord Holland Noord biedt ondersteuning op basis van een verwijzing door een hulpverlenende instantie. Mede door de groei van het aantal cliënten is ook de naamsbekendheid van Kledingbank Noord Holland Noord gegroeid. Dat heeft er mede toe geleid, dat steeds meer mensen kleding en aanverwante goederen komen brengen. Om haar activiteiten uit te kunnen blijven voeren heeft Kledingbank Noord Holland Noord een voortdurende inkomensstroom nodig.

Kledingbank Noord Holland Noord is een stichting bij notariële akte en is aangemeld bij de Kamer van Koophandel.

Kledingbank Noord Holland Noord zelfstandig, maar werkt nauw samen met andere Kledingbanken in Nederland.

Kledingbank Noord Holland Noord is ook in het bezit van een ANBI-status.