Kledingbank Egmond heeft de ANBI-status

Dit wil zeggen dat de Belastingdienst Kledingbank Egmond beschouwt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Kledingbank Egmond is hierdoor vrijgesteld van het betalen van belastingen over schenkingen en erfenissen. Hierdoor komt uw gift geheel ten goede aan Kledingbank Egmond.

Doneren met belastingvoordeel
Dat Kledingbank Egmond beschikt over een ANBI-status, is ook voordelig voor u als donateur. U kunt namelijk uw giften aan Kledingbank Egmond onder bepaalde voorwaarden aftrekken van de belasting.

Uw gift is aftrekbaar wanneer:

  • Het gaat om giften aan instellingen van algemeen belang
  • Het totaal van alle giften (u mag giften aan Kledingbank Egmond en andere goede doelen combineren) in één belastingjaar tussen de 1% en 10% van uw verzamelinkomen bedraagt
  • Het totaalbedrag van alle giften samen minimaal € 60,- bedraagt

Als u uw gift vastlegt in een periodieke schenkingsovereenkomst, is deze zelfs volledig aftrekbaar van uw belastbaar inkomen.

Kijk voor meer informatie over het voordeel van het doneren aan een goed doel met een ANBI-status, op de site van de Belastingdienst.

De gegevens van Kledingbank Egmond

Hieronder vindt u de gegevens van Kledingbank Egmond die u wellicht nodig heeft bij het doen van een gift, het opnemen van het Kledingbank Egmond in uw testament of het instellen van een periodieke schenking aan Kledingbank Egmond.

Officiële naam: Stichting Kledingbank Egmond
Fiscaal nummer: 861646319
KvK-nummer: 861646319
Contactgegevens: Boul.Ir. de Vassy 12 1391 CP Egmond aan zee
Telefonische bereikbaarheid: maandag tot en met vrijdag via 06-21800739
Bereikbaarheid via e-mail: kledingbankegmond@ziggo.nl